http://gbp.kozacom.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.1gk-is-106.jpglink
http://gbp.kozacom.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.gbpkochanowicegk-is-106.jpglink
http://gbp.kozacom.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.gbpkochcicegk-is-106.jpglink
http://gbp.kozacom.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.gbplubeckogk-is-106.jpglink
http://gbp.kozacom.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.ksiazka1gk-is-106.jpglink
http://gbp.kozacom.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider_gora.ksiazki2gk-is-106.jpglink
http://gbp.kozacom.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/pexels-engin-akyurt-2952871gk-is-106.jpglink
«
»

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Kochanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://gbpkochanowice.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-02-18
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-02-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów
  • dokumenty są w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  dyrektor Maria Hadzik, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343533135215 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Kochanowicach, ul. Lubliniecka 5, 42 - 713 Kochanowice Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Do budynku prowadzi wejście nad, którym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze; prowadzą do niej wewnętrzne schody.

Dostępność korytarzy, schodów i wind W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol na parterze przy szatni. Dalej są wewnętrzne schody. Biblioteka nie posiada łazienki dla osób z niepełnosprawnością..

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Możliwość dojechania na wózku inwalidzkim lub samochodem pod drzwi budynku.

Wstęp z psem asystującym Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Biblioteką Publiczną w Częstochowie możliwy jest poprzez:

  1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. kontakt telefoniczny 34 3533135
  3. przesyłanie faksów na numer 34 3533135,
  4. korespondencję pisemną na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Kochanowicach, ul. Lubliniecka 5
  5. 5.Filia w Lubecku,

Filia w Kochcicach,

Kochcice, ul. Parkowa 45, 42-713 Kochanowice

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Placówka funkcjonuje na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Kochcicach. Wejście z niewysokimi schodami. Brak pochylni.

Dostępność korytarzy, schodów i wind : Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich :Wydzielone miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 23 możliwy jest w szczególności poprzez:

korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakt telefoniczny 34 3533718

przesyłanie faksów na numer 34 3533718,

korespondencję pisemną na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Kochanowicach, ul. Lubliniecka 5

 

Lubecko, ul. Lipska 21, 42-700 Lubliniec

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Placówka funkcjonuje w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej w Lubecku. Zejście do biblioteki stromymi schodami., brak pochylni..

Dostępność korytarzy, schodów i wind brak windy, brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich : Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Kontakt z Filią nr 23 możliwy jest w szczególności poprzez:

Dostępność korytarzy, schodów i wind Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku Brak dodatkowych dostosowań

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakt telefoniczny 34 3563541

przesyłanie faksów na numer 34 3563541,

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

         W KOCHANOWICACH

 

ul. Lubliniecka 5
42-713 Kochanowice
woj. śląskie
tel. (34) 353 31 35